12/07 

PASLAUGA

ĮKAINIS

Grynųjų pinigų

Įmokėjimas, išmokėjimas

1,0 % nuo sumos,

bet ne mažiau 0,80 €.

 

 

Šie įkainių pakeitimai įsigalios nuo 2019-02-10.