02/03 

Ūkininkams ir kooperatinėms bendrovėms, imantiems paskolas apyvartinėms lėšoms

ir investicijoms, palūkanų kompensacija iki 100 procentų, daugiau informacijos rasite čia.