08/31
|
Kategorija: Naujienos
Informuojame, kad  rugsėjo 4 d. 21 val. bus atliekamas  informacinių sistemų paslaugų tęstinumo testavimas, kurio metu galimi trumpalaikiai e.bankininkystės „i-Unija“ pasiekiamumo sutrikimai. Planuojama bendra testavimo trukmė- iki 2-3 valandų. Darbai atliekami siekiant užtikrinti sistemų prieinamumo patikimumą, stabilumą bei saugumą kredito unijų nariams bei nenutrūkstamą IT…
05/31
|
Kategorija: Naujienos
Informuojame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi Jurbarko kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia. Pagarbiai, Jurbarko kredito unija
05/24
|
Kategorija: Naujienos
Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad  Jurbarko kredito unija Jūsų  asmens duomenis tvarko šiais tikslais: Jūsų mokumo įvertinimas; Paskolos administravimas; Skolos administravimas; turto ir įrangos apsauga (video stebėsena);…
04/10
|
Kategorija: Naujienos
Jurbarko kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2018 m. kovo 28 d. priimti nutarimai:   Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.           Nutarta: Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.           Nutarta: Vidaus…