10/22
|
Kategorija: Naujienos
Informuojame, kad nuo 2018 m. gruodžio 20 d. keičiasi Jurbarko kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. Su atnaujintomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia.   Pagarbiai, Jurbarko kredito unija
08/31
|
Kategorija: Naujienos
Informuojame, kad  rugsėjo 4 d. 21 val. bus atliekamas  informacinių sistemų paslaugų tęstinumo testavimas, kurio metu galimi trumpalaikiai e.bankininkystės „i-Unija“ pasiekiamumo sutrikimai. Planuojama bendra testavimo trukmė- iki 2-3 valandų. Darbai atliekami siekiant užtikrinti sistemų prieinamumo patikimumą, stabilumą bei saugumą kredito unijų nariams bei nenutrūkstamą IT  … Read more
05/24
|
Kategorija: Naujienos
Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad  Jurbarko kredito unija Jūsų  asmens duomenis tvarko šiais tikslais: Jūsų mokumo įvertinimas; Paskolos administravimas; Skolos administravimas; turto ir įrangos apsauga (video stebėsena);  … Read more
04/10
|
Kategorija: Naujienos
Jurbarko kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2018 m. kovo 28 d. priimti nutarimai:   Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.           Nutarta: Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.           Nutarta: Vidaus  … Read more