04/10
|
Kategorija: Naujienos
Jurbarko kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2018 m. kovo 28 d. priimti nutarimai:   Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.           Nutarta: Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.           Nutarta: Vidaus  … Read more
03/13
|
Kategorija: Naujienos
Dėl planuojamų informacinių sistemų profilaktinių darbų kovo 17 dieną Informuojame, kad šeštadienį, kovo 17 dieną, bus atliekami informacinių sistemų profilaktikos darbai, todėl nuo 17:40 val. iki 22:00 val. neveiks LKU internetinė bankininkystė „i-Unija“.  Atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir maloniai prašome reikalingas operacijas atlikti iš anksto  … Read more
03/05
|
Kategorija: Naujienos
Skelbimas 2018 m. kovo 23 d. 10 val. salėje, esančioje Dariaus ir Girėno 55-18 , Jurbarkas šaukiamas Jurbarko  kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno 55-18, Jurbarkas, eilinis  visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.  … Read more
12/15
|
Kategorija: Naujienos
    Kooperatinė bendrovė JURBARKO KREDITO UNIJA S K E L B I M A S 2017 m. gruodžio  20  d. 11 val.  salėje, esančioje Jurbarko verslo ir informacijos centro salėje, adresu Dariaus ir Girėno 120 A  šaukiamas Jurbarko  kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno  … Read more