Naujienos

Šaukiamas Jurbarko kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas.

2019 m. kovo 22 d. 11 val. salėje, esančioje Dariaus ir Girėno 55-18 , Jurbarkas šaukiamas Jurbarko kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno 55-18, 74183 Jurbarkas, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
 5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Priedo tvirtinimas audito įmonei UAB „Main financial solutions“ už papildomus darbus atliktus sudarant LKU grupės auditą.
 7. Audito įmonės rinkimas.
 8. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 11. Stojimas į Asociaciją Lietuvos kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti 10 dienų iki susirinkimo, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno 55-18, Jurbarkas arba nutolusiose kasose Eržvilke, Raudonėje, Šimkaičiuose, Girdžiuose.

Asmuo įgaliotas teikti informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:
Nijolė Petraitienė, tel.: 8 615 25920, el. paštas: [email protected]

Neįvykus skelbtam susirinkimui, bus kviečiamas pakartotinis susirinkimas 2019 m. kovo 27 d. 11 val. Jurbarko verslo ir informacijos centro salėje, esančioje Dariaus ir Girėno 120A šaukiamas Jurbarko kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno 55-18, Jurbarkas pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant anksčiau skelbto susirinkimo darbotvarkę.

Atgal