Naujienos

Šaukiamas Jurbarko kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021  m. balandžio  16 d. 11 val. Jurbarko kredito unijos salėje, esančioje Dariaus ir Girėno 81A Jurbarkas šaukiamas JURBARKO KREDITO UNIJOS , buveinės adresas Dariaus ir Girėno 81A Jurbarkas eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno 81A Jurbarkas arba nutolusiose kasose Eržvilke, Raudonėje, Šimkaičiuose, Girdžiuose, Veliuonoje, Klausučiuose, Seredžiuje.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome Jurbarko kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą

administracijos vadovė Nijolė Petraitienė mob. tel. 8 615 25920 elektroninis paštas  n.petraitiene@lku.lt

Jurbarko kredito unijos valdyba

Atgal