Naujienos

Šaukiamas Jurbarko kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Jurbarko kredito unijos narių dėmesiui!

2022 m. balandžio 15 d. 11 val. unijos salėje esančioje Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas šaukiamas Jurbarko kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  10. Kiti klausimai. Pajinių įnašų grąžinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas arba nutolusiose kasose Eržvilke, Raudonėje, Šimkaičiuose, Girdžiuose, Veliuonoje, Klausučiuose ir Seredžiuje.

Susipažinus, rekomenduojame balsuoti raštu.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Administracijos vadovė Nijolė Petraitienė, Telefonas: 8 615 25920, el. paštas: [email protected]

Atgal