Naujienos

Šaukiamas Jurbarko kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas.

2020 m. balandžio 10 d. 11 val. salėje, esančioje Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas šaukiamas Jurbarko kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno 55-18, Jurbarkas, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Kredito unijos buveinės adreso keitimas.
  8. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  9. Narių šalinimas iš unijos daugiau kaip 10 metų nesinaudojančių unijos paslaugomis.
  10. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti 10 dienų iki susirinkimo, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas arba nutolusiose kasose Eržvilke, Raudonėje, Šimkaičiuose, Girdžiuose, Veliuonoje, Seredžiuje, Klausučiuose.

Asmuo įgaliotas teikti informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą
administracijos vadovė, valdybos pirmininkė Nijolė Petraitienė
mobilusis tel. 8 615 25920 el. paštas [email protected]

Neįvykus skelbtam susirinkimui, bus kviečiamas pakartotinis susirinkimas  2020 m. balandžio 17 d. 11 val. Jurbarko verslo ir informacijos centro salėje, esančioje Dariaus ir Girėno 120A Jurbarko kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno 55-18, Jurbarkas pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant anksčiau skelbto susirinkimo darbotvarkę.

Valdyba

Vyriausybei neatšaukus karantino, susirinkimai nevyks. Balsavimas bus vykdomas tik raštu!

Atgal