Naujienos

Šaukiamas Jurbarko kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020  m. balandžio  17 d. 11 val.    salėje, esančioje Dariaus ir Girėno g. 81A , Jurbarkas , šaukiamas Jurbarko  kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno 55-18, Jurbarkas, pakartotinis  visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Kredito unijos buveinės adreso keitimas.
  8. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  9. Narių šalinimas iš unijos daugiau kaip 10 metų nesinaudojantiems unijos paslaugomis.
  10. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų  klausimų  nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti iki susirinkimo, ir prabalsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį kredito unijos patalpose  adresu  Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas arba nutolusiose kasose Eržvilke, Raudonėje, Šimkaičiuose, Girdžiuose, Veliuonoje, Seredžiuje, Klausučiuose.

Asmuo įgaliotas teikti informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą administracijos vadovė, valdybos pirmininkė Nijolė Petraitienė mobilusis tel.  8  615  25920  el. paštas [email protected]

Atgal