Naujienos

Šaukiamas Jurbarko kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Jurbarko kredito unijos narių dėmesiui!

2024 m. balandžio 05 d. 11 val. unijos salėje esančioje Dariaus ir Girėno g. 81A  Jurbarkas, šaukiamas Jurbarko kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 81A Jurbarkas, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 81A Jurbarkas arba nutolusiose kasose Eržvilke, Raudonėje, Šimkaičiuose, Girdžiuose, Veliuonoje, Klausučiuose, Seredžiuje.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą
Administracijos vadovė Nijolė Petraitienė 8 615 25920 [email protected]

Atgal