Naujienos

Šaukiamas Jurbarko kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Jurbarko kredito unijos narių dėmesiui!

2023 m. balandžio 13 d. 11 val. unijos salėje, esančioje Dariaus ir Girėno g. 81A Jurbarkas šaukiamas Jurbarko kredito unijos , buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 81A Jurbarkas eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  tvarkos priėmimas.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  8. Kiti klausimai. Pajinių įnašų grąžinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 81A Jurbarkas arba nutolusiose kasose: Eržvilke, Raudonėje, Šimkaičiuose, Girdžiuose, Veliuonoje, Klausučiuose, Seredžiuje. Susipažinus, rekomenduojame balsuoti raštu.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Administracijos vadovė Nijolė Petraitienė 8 615 25920 [email protected]

Neįvykus visuotiniam narių susirinkimui bus skelbiamas pakartotinis susirinkimas 2023 m. balandžio mėn. 20 d. 11 val.

Atgal